Skip links

Çevrimiçi Satışları Artırmak için Fazla Stok Nasıl Kullanılır?

Paylaş

İşletmeler için stok yönetimi son derece önemlidir. Etkili bir stok yönetimi ile işletmenizin gelir gider dengesini sağlamanız mümkündür. Stok yönetimi ile çevrimiçi satışları artırmanız mümkündür. Bunun yanı sıra stok fazlasının kâr etme avantajınızı artırması muhtemeldir. Ayrıca stok yetersizliğinden kaynaklı olarak müşteri memnuniyetinde olumsuz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu durumda dengeyi sağlamak için izlenmesi gereken bazı adımlar vardır. Shopiroller olarak bu yazımızda çevrimiçi satışları artırmak için fazla stok kullanımı hakkında merak edilenleri detaylı bir şekilde sizler ile paylaşacağız.

Fazla Stok Nedir?        

Stok, bir firmanın ortaya çıkabilecek ani ihtiyaçları karşılamak ve üretimin kesintiye uğramadan sürdürülmesini sağlamak amacıyla her an el altında bulundurduğu ürün ve ham maddedir. Fazla stok ise bu ürün ve hammaddelerin alınması gerekenden daha fazla miktarda alınması ve henüz satılmamış olmasıdır.

Bir imalatçı firma, stokta yalnız imal ettiği ve satışa hazır durumdaki malları değil, üretim ve dağıtım için gerekli olan çeşitli malzemeler, ham maddeler de bulundurur. Stok bulundurmak pahalı bir yatırım türüdür. Bunun nedeni ise firmanın nakit sermayesini bu stoklara bağlamış olmasıdır. Ham madde teminindeki güçlükler ve piyasadaki belirsizlikler işletmeleri normalden yüksek hacimlerde stok bulundurmaya zorlar.

Fazla Envantere Sahip Olmak İşletmeler için Neden Kötüdür?   

Fazla stok tutmanın çevrimiçi satışları artırma açısından birçok olumsuz etkisi vardır. Bunlardan en büyük olanı ise sermaye dönüşüm hızını ve kârı düşürmesidir. Bir işletme, bugün yaptığı bir yatırımı ne kadar kısa sürede geri alırsa kârı da o kadar artar. Bunun nedeni yatırımı üretken bir şekilde kullanmış olmasıdır. Bir başka ifade ile bir yatırım, bir mali dönem içinde ne kadar sık gelir olarak geri dönerse kârı da o kadar yüksek olur. Stok da bir yatırım türü olarak bilinmektedir. Bununla birlikte bu yatırım stok süresi boyunca geri gelmeyen, ölü bir yatırım olarak düşünülmektedir. Bu nedenle ise yalın üretimde stok, sadece kaçınılması gereken bir maliyet ögesi olarak ifade edilmektedir.

Stoğun bir başka zararı ise fırsat maliyetleri ile ilişkilidir. Bir firmanın stoğa yatırdığı nakit, bankaya ya da üretken bir başka girişime yatırıldığında kendine faiz ya da kâr şeklinde bir getiri sağlaması söz konusu olabilir. Firma, aynı nakit miktarını stoğa yatırmakla bu fırsattan yararlanamaz.

Çevrimiçi Satışları Artırmak için Fazla Stoğu Nasıl Kullanacağınıza Dair Öneriler

Fazla stoğun dezavantajları olduğu gibi çevrimiçi satışları artırmak için avantajları da vardır. Bunlar aşağıdaki gibidir:

Belirli dönemlerdeki talep artışı

Belirli dönemlerde karşılaşılan talep artışını karşılamak için stok tutulması önemlidir. Böylece stoklu olan ürünlere talep oluştuğunda piyasaya arz edilmesi mümkündür.

Hazırlıklı olma

Her ne kadar ticari faaliyetler bazı hesaplamalar ve tahminlerle kontrol altında tutulmaya çalışılsa da talep, arz ve ürün tedariği, ortaya çıkabilecek durumlara karşı hazırlıklı olmak için önemlidir. Bu durum ise fazla stok ile mümkündür.  Bu sayede herhangi bir ürün ya da hammaddeye karşı ortaya çıkan talep sorunsuzca karşılanmaktadır.

Tedarik maliyetlerini azaltmak

Bir ürünün toplu olarak sipariş verilmesi tedarik maliyetlerini düşürür. Hem lojistik hem de parça başı maliyet düştüğü için sürekli talebin olduğu ürünler ise yüksek fiyatlarda alınarak stokta tutulur.

Shopiroller olarak bu yazımızda çevrimiçi satışları artırmak için fazla stok kullanımı hakkında bilmeniz gereken adımları sizler ile paylaştık. Shopiroller, e-ticarette işinizi büyütmek ve yönetmek için ihtiyacınız olan tüm özellikleri sunar. E-ticarette ihtiyaç duyabileceğiniz tüm dijital ürünlere, fiziksel ürünlere ya da profesyonel hizmetlere ulaşmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.