Skip links

Yasaklı Ürün/Hizmet/Web Sayfaları

Satıcılar, aşağıda sayılan ve Şirket tarafından her zaman tek taraflı olarak değiştirilebilecek ürünleri satışa sunmayacaklarını, belirtilen ürünleri satışa sunduklarının tespiti halinde Şirket’in üyeliği sonlandırma da dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere her türlü önlemi alabileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 • Pornografik ürünler veya erotik nitelikteki hizmetler,
 • Çocuk pornografisi gösteren veya teşvik eden ürünler ve pornografi dağıtımı suçunun işlendiğine dair işaretler gösteren diğer cinsel uygulamalar,
 • Uyuşturucu ve psikotropik maddelerin veya zehirlerin yaygınlaştırılması,
 • Reçeteli verilen ilaçların satışı,
 • Suça teşvik edebilecek veya neden olabilecek veya telif hakkı korumalarını teknik yollarla ortadan kaldıran ürünlerin satılması veya hizmetlerin sunulması,
 • Terör ve ateşli silahlar mevzuatı kapsamına giren ürün ve hizmetler,
 • Ortak’lar veya diğer üçüncü şahıslar nezdinde Shopiroller’ın veya Shopiroller sistemi’nin itibarını zedeleyebilecek biçimde hakaret, sövme içeren diğer ürünler veya hizmetler,
 • Bahis borçları veya kumar kazançları için kumar faaliyetinin yeri ve türünden bağımsız olarak ödeme yapmak,
 • Üçüncü kişilerin fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden ürünler,
 • Airbag ve ekipmanları,
 • Alım-satımı devlet iznine tabi olan ürünler,
 • Alkollü içecekler,
 • Ateşli silahlar ve bıçaklar,
 • Askeri teçhizat,
 • Canlı hayvan,
 • Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler,
 • Dinleme cihazları,
 • Hisse senedi, tahvil, bono,
 • İnsan organları
 • Kaçak ve ithalatı yasak ürünler
 • Kopya ve bandrolsüz ürünler,
 • Kültür ve tabiat varlıkları,
 • Maymuncuk ve kilit açıcılar,
 • Promosyon ürünleri,
 • Radar dedektörleri,
 • Reçeteli ilaçlar, lensler, endikasyon bilgisi içeren ürünler,
 • Resmi kıyafetler ve üniformalar,
 • Sahte veya Replika ürünler,
 • Şans oyunları biletleri,
 • Telsiz ve komünikasyon cihazları,
 • Toplu elektronik posta adresi listeleri,
 • TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler,
 • Tütün mamulleri & Elektronik sigaralar,
 • Yanıcı ve patlayıcı maddeler,
 • Yasaklı yayınlar,
 • Veteriner Tıbbi Ürünler.