Skip links

Kullanım Koşulları

www.shopiroller.com , Shopiroller – Kullanım Koşulları

Son Güncelleme: 21.02.2023

Kullanım Koşulları, www.shopiroller.com, Shopiroller ve bu web sitesi, mobil uygulama üzerinden sunulan ürün ve hizmetlerin fikri hak sahiplerinin, kullanım hakkı sahiplerinin, kullanıcılarının ve ziyaretçilerinin haklarını konu edinmektedir. Bahsi geçen web sitesi, mobil uygulama ziyaretçileri ve kullanıcıları, bu Kullanım Koşullarına uymakla yükümlü olduklarını kabul ederler. Aksi durumda ilgili kişilerin web sitesi, mobil uygulama erişimini derhal sonlandırmaları gerekmektedir.

Mahremiyet ve Kişisel Verilerin Korunması

Bahsi geçen web sitesi, mobil uygulama üzerinden kişisel verileriniz işlenir. Bu konuda ziyaretçiler ve kullanıcılar için hazırladığımız Aydınlatma Bildirimine istediğiniz zaman erişim sağlayabilirsiniz. Bu Bildirimi okumayı unutmayınız.

Fikri Mülkiyet

Kullanım Koşullarının konu edildiği web sitesi, mobil uygulama, SHOPİROLLER ELEKTRONİK TİCARET VE ÖDEME TEKNOLOJİLERİ A.Ş. tarafından veya onun adına yayınlanan tüm metin, kod, grafikler, logolar, resimler, marka, patent, tasarım, yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları SHOPİROLLER ELEKTRONİK TİCARET VE ÖDEME TEKNOLOJİLERİ A.Ş. tüzel kişiliğine aittir. Yazılı izin olmaksızın bunların çoğaltılması veya kopyalanması kesinlikle yasaktır.

Genel Hükümler

Ziyaretçiler ve kullanıcılar, web sitesi, mobil uygulama kullanımını yalnızca hukuka uygun amaçlarla gerçekleştireceklerini ve üçüncü kişilerin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacaklarını kabul ederler. Ziyaret ve kullanım süresince gerçekleştirdikleri her tür işlem hakkında hukuki ve cezai sorumluluk münferiden ziyaretçinin veya kullanıcının kendisine aittir.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Adreslerin kullanımından doğan zararlara ilişkin SHOPİROLLER ELEKTRONİK TİCARET VE ÖDEME TEKNOLOJİLERİ A.Ş. sorumluluğu, kast ve ağır ihmal ile sınırlıdır.

Uyuşmazlık Çözümü

Kullanım Şartlarının uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde, Türk Hukuku uygulanır. Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.